top of page
JSME SMLUVNÍM ZAŘÍZENÍM:
 • VZP - Všeobecká (111)
 • OZP - Oborová (207) - pouze ordinace Březenecká
 • VOZP - Vojenská (201)
 • ZPMVCR - Ministerstva Vnitra (211)
 • ČPZP - Průmyslová (205)
Sledujte nás
na Facebooku

Naše služby

Fyzikální terapie

Ultrazvuk

 • Zmírnění bolestivých svalů

 • Uvolnění svalových spasmů, myofasciálních tkání

 • Terapie u epikondilitid (př. Tenisový loket)

 • Terapie patní ostruhy

 • Terapie jizev

Elektroterapie

 • Použití především u svalových bolestí či problémů pro uvolnění tkáně

 • Elektro-gymnastika - Stimulace paretických svalů či hypotonických svalů- tzv 

 • Teplé zábaly parafinem

 • Prohřátí tkáně především před terapií

Magnetoterapie

 • Biostimulační efekt magnetu pro snížení bolesti a urychlení procesů hojení

 • Užití v širokém spektru potíží: 

 • Zlomeniny

 • Úrazové stavy

 • Pooperační stavy

 • Morbus Bechtěrev

 • Karpální tunel

 • Artritidy

Fyzioterapie dospělých

Terapie:

 • Pooperačních stavů

 • Poúrazových stavů

 • Bolestí zad

 • Neurologických onemocnění (parézy, Bellova obrna, roztroušená skleróza aj.)

 • Močové inkontinence stresové

 • Funkční sterility žen

 • Bolestí nohou

 • Svalových zkrácení

 • Dysbalancí

 • Hypermobility

 • Plochonoží

Fyzioterapeutický plán stanovuje terapeut na základě rozhovoru s klientem, komplexního kineziologického rozboru a funkční diagnostiky.

Metody:

 • Dynamická neuromuskulární stabilizace

 • Akrální koaktivační terapie

 • McKenzie terapie

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

 • Senzomotorická stimulace

 • Míčková facilitace

 • Baňkování

 • Kinesiology taping

 • Rolling

 • Funkční trénink

 • SMS systém

 • Cvičení Propriofoot

 • Metoda Schrott

 • Jóga

 • Metoda Dobbo

 • Metoda Kabat

 • Footscan

 • Využíváme nejrůznější pomůcky: Flowin, Bosu, Propriofoot, SMS systém, TRX, Theraband, úseše a válce, rollery

 • Fyzikální terapie stroji BTL

Diagnostika nohou

Zhotovení stélek na základě diagnostiky Footscan a vyšetření fyzioterapeutem:

 • Stélky zhotovujeme individuálně pro každou nohu zvlášť

 • Korekce stélek možná po měsíci nošení

 • Stélky zhotovujeme pouze pro samoplátce

 • Používáme stélky Formthotics

 • Různá kvalita na základě potřeby a zátěže, možnosti i pro otevřenou obuv

Pro koho je diagnostika určena

 • Pro dospělé s bolestmi nohou (př. Patní ostruha)

 • Pro ploskonozí či špatné postavení nohou

 • Dětem při korekci špatného postavení chodidla, ploskonozí a jiných deformitách

Problémy s chodidly se projevují v různých částech pohybového aparátu

 • Bolesti zad

 • Bolesti kolen či problémy s kyčlemi

 • Patní ostruhy

 • Vbočený palec

 • Distorze kotníků

Fyzioterapie sportovců

Terapie:

 • Poúrazové stavy s cílem co nejrychlejšího návratu sportovce zpět do hry

 • Pooperační stavy s cílem co nejrychlejšího návratu sportovce zpět do hry

 • Bolestivé stavy, úponové bolesti svalů apod

 • Jednostranné zátěže sportovců

 • Pro zlepšení výkonu sportovce

 • Kompenzační cvičení sportovců

 • Svalových dysbalancí

 • Kondiční trénink

 • Hypermobility

 

Metody:

 • Akrální koaktivační terapie

 • Fyzioterapie dle Mojžíšové

 • Dynamický neuromuskulární stabilizace pro sportovce

 • Propriofoot concept

 • Principy proprioceotivní neuromuskulární facilitace

 • Senzomotické cvičení

 • SMS systém

 • Cvičení Propriofoot

 • Metoda Kabat

 • Míčková facilitace dle Jebavé

 • Metoda Schrott

 • McKenzie terapie

 • Jóga

 • Rolling

 • Footscan

 • Baňkování

 • Kinesiology taping

 • Funkční trénink

 • Pomůcky: Flowin, Bosu, Propriofoot, SMS systém, TRX, Theraband, úseše a válce, rollery

Formthotics-in-shoe-e1524218216597.jpg

McKenzie neboli MDT

Diagnostický a terapeutický systém, který je založen na mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla. Terapie se používá zejména u poškození meziobratlových plotének krční, hrudní i bederní páteře, ale je vhodná pro celý pohybový aparát, tedy i pro klouby ramenní, kolenní a kyčelní a pro bolesti způsobené nevhodným držením (posturou).
Na základě anamnézy a vyšetření je stanoven postup terapie, kdy pacient cvičí obvykle pouze jeden cvik několikrát za den a dodržuje specifický režim k usnadnění denních činností a předcházení bolesti. Pacient se naučí provádět daný cvik, který je zvolen právě tak, aby ovlivnil pacientovu bolest (takzvaně „ušit na míru“). Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní spolupráci pacienta a stupni postižení. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak preventivními opatřeními může předcházet dalším recidivám.

Footscan

Systém pro analýzu chůze a měření rovnováhy umožňuje provádět statická a dynamická měření. Základem tohoto měření je analýza chůze na tlakových deskách. Tyto desky mají své uplatnění jak v lékařství tak ve sportu či výzkumu. Měření mohou být prováděna s obuví i bez ní. Hodnoty získané během měření nám poskytují důležité informace potřebné k vyhodnocení charakteru chůze člověka. Na základě získaného digitálního otisku chodidla, je možnost objednáni unikátních ultra lehkých vložek do bot, které jsou jedinečné díky své výrobě za pomoci 3D tisku www.phits.be/en.

Vice informací zde na webu footscan.cz

Formthotics 

Jsou revolučním typem na míru zhotovitelných stélek. Obrovskou předností je možnost tvarovat Formthotics po zahřátí podle nohou a bot klienta. Výsledkem jsou individuální odlitky, které zcela harmonizují s funkcí lidské nohy. Termoplastické vložky Formthotics se vyrábějí zbrušováním bloku polyetylénové pěny do speciálního kapkovitého tvaru. Uzavřená buněčná struktura zajišťuje celkovou odolnost proti vodě, působí jako termoizolant. Formthotics také obsahují Ultra-Fresh, mezinárodně uznávanou anti fungicidní a antibakteriální látku, která zpomaluje a zabraňuje růstu škodlivých mikrobů a bakterií z nečistoty.

Více informací zde na webu formthotics.cz

Techniky měkkých tkání a mobilizace

Měkké tkáně (kůže, podkoží, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být jedna proti druhé dobře pohyblivé.

Pro zlepšení této pohyblivosti tkání používáme následující metody:

 • protažení kůže - příjemná a nebolestivá technika používá se při léčbě oblastí se zvýšenou citlivostí

 • protažení pojivové řasy - metoda je velice účinná u zkrácených svalů, jizev a při ošetřování spoušťových bodů ve svalech

 • posun fascií - využívá se v případě omezené posunu fascií proti kosti. Dobrý efekt této metody je v případě bolestivých úponů (napojení svalů a šlach na kost)

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

Sensomotorická stimulace

Sensomotorická stimulace je velmi specifický cvičební postup, kterým se dosahuje koordinace mezi svalovou aktivitou a vnímaním svého okolí všemi smyslovými orgány, zejména hmatem, zrakem a sluchem. Můžeme tak ovlivnit změnu špatných pohybových stereotypů a navodit stabilizaci správného držení těla ve stoji, v sedě, při chůzi a jiných složitějších pohybových aktivitách (sport).
Metodik existuje celá řada, pojmenovaná převážně po svých hlavních zastáncích, ale princip zůstává stejný. Takže se můžeme setkat s Vojtovou technikou, senzomotorikou dle Švejcara, Kabatova technika, Bobatovo cvičení či cvičení dle Čápové atd.

Senzomotorické učení je učení se pohybovým návykům. Uskutečňuje se jako cvičení (výcvik, trénink). U člověka je to například v brzkém dětství výcvik základních hygienických návyků a sebeobsluhy, jízda na kole, jízda na lyžích, hra na hudební nástroj a různé druhy sportovních, manipulačních a pracovních činností. A pokud náš pohybový systém nepracuje ideálně, kdy jsou všechny klouby a svaly správně nastaveny, aby výkon byl co nejekonomičtější, dochází k přetěžování a ke škodám na tomto pohybovém aparátu. Pak je tu senzomotorika, která vás naučí právě této ekonomické funkci vašeho těla. Vše je to ale o učení a je velmi důležitá spolupráce pacienta.


Míčková facilitace

Jedná se o pomocnou fyzioterapeutickou metodu, jejíž autorkou je česká fyzioterapeutka Zdena Jebavá. Využívá se při onemocnění dýchacích cest jako doplněk hlavní léčby ordinované lékařem. Je-li správně aplikována, vede ke zkrácení doby nutné k léčení, snižuje četnost a závažnost projevů onemocnění. Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů a k dalším změnám, které napomáhají uzdravení nebo aspoň k výraznému zlepšení stavu. Svou metodu dále rozpracovávala a míčkování se dnes používá u celé řady dalších poruch a nemocí:

 • Astma, záněty průdušek, dutin, při zánětlivých onemocnění plic, průdušek, hrtanu, hlasivek,obličejových dutin, při akutní i chronické rýmě, při cystické fibróze

 • Poúrazové stavy - bolestivé jizvy, otoky, bolestivé klouby

 • Obrny periferních nervů - např. lícního nervu

 • Poruchy imunity, časté infekce dýchacích cest, alergické stavy

 • Vadné držení těla, skoliosy

 • Dětská mozková obrna k zlepšení spasticity

 • Vertebrogenní syndromy, migréna


Odkaz na stránky www.mickovani.wz.cz

 


Léčba L. Mojžíšové

Podstata metody spočívá v reflexním ovlivnění bederní páteře, křížové kosti, kostrče, pánve, svalů pánevního dna a jejich vzájemné polohy.Prostřednictvím nervového systému se tímto ovlivňují ženské pohlavní orgány (zlepšení cévního zásobení, uvolnění svalových spazmů, zkvalitnění svalové a pojivové tkáně).
Mimo nesporných úspěchů při léčbě funkční sterility vykazuje tato metoda efekt i při ovlivnění bolestivé menstruace, při nedokonalém vývoji dělohy, při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu, skolióz, vadném držení těla. Tento postup nemůže ženu v žádném případě poškodit a je možné ji zavést jako metodu první volby při léčbě neplodnosti. Vlastní terapii předchází podrobné vyšetření.

 

Tejpování 

Taping nebo-li tejpování je metoda, kdy za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti dochází k pasivní podpoře kloubů a vazů.

Tejpování je častou indikací v oblasti sportovní i terapeutické medicíny. Ve sportu je taping čím dál více využívaný pro stabilizaci kloubních struktur jako prevence proti poškození kloubů a šlach nebo pro posílení stability již narušeného kloubu po úrazech nebo nadměrném a častém přetěžování. Časté je poškození vazů ve smyslu natržení nebo dokonce přetržení. Vazy jsou součástí kloubů a hojí se pevnou vazivovou jizvou, která se často znovu poraní a způsobuje prodloužení vazů. Prodloužené, volné vazy umožní pohyb většího rozsahu než je běžné a tím dochází k opotřebování kloubních chrupavek a dalším degenerativním změnám, které mohou později vyústit až do artrózy.

bottom of page